OUR SERVICE

บริการ

1. ออกแบบครัว
- ครัวสำหรับร้านอาหาร
- ครัวในโรงแรม
- ครัวในศูนย์อาหารv - ครัวสำหรับโรงพยาบาล
- ครัวกลาง
- ครัวพนักงาน
- ครัวในสถาบันการศึกษา

2. ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ครัว
- รับผลิตงานครัวสแตนเลสตามแบบ
- รับผลิต ตู้เย็น และ ห้องเย็น ตามแบบ
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ครัวตามแบบ

3. งานก่อสร้างและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับครัว
- รับงานก่อสร้างครัว ห้องเย็น หรือ อาคารโภชนาการที่ได้มาตรฐาน GMP, ICI, HACCP
- รับทำงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล แก๊ส ดูดควัน และ ปรับอากาศในครัว
- รับทำงานระบบดับเพลิงภายในครัว

expand_less